Người chơi cờ bạc cần lưu ý gì?

1. Một khi đã đánh giá thấy cơ hội lợi nhuận là chắc chắn, thì cần đặt độ một cách quyết đoán, không do dự. Một khi còn cảm thấy băn khoăn, thì tốt nhất nên dừng đặt độ. Cờ bạc luôn tồn tại trong nó những điều...
Continue reading »